Domenii activitate

DREPT SOCIETAR SI COMERCIAL

 • Asistenta si consultanţă privind redactarea şi derularea contractelor comerciale
 • Asistenta privind infiinţarea  societăţilor comerciale si a organizatiilor non-profit, redactare acte constitutive, hotarari AGA, majorare sau diminuare ale capitalului social, 
 • Dizolvarea si lichidarea societatilor, redactare cereri de inscriere la masa credala, asistenta si reprezentare juridica insolventa;
 • Recuperarea creantelor, somaţii de plată, cereri dechemare in judecata, notificari;
 • Asistarea companiilor la negocierea contractelor
 • Litigii de contencios administrativ
 • Plangeri contraventionale
 • Redactare cerere deschidere procedura insolventei
 • Reprezentare juridica instanta, lichidator, executor judecatoresc, notariat,  atat in ceea ce priveste creditorii cat si debitorii
 • Asistenta si reprezentare juridica in litigiile avand ca obiect cererile de atragere a raspunderii

DREPTUL MUNCII​

 • Consultanţă şi asistenţă juridică acordată societatilor comerciale in privinţa raporturilor de muncă
 • Consultanţă privind redactarea contractelor de muncă
 • Consultanţă şi reprezentare juridică in litigiile de muncă, atat a persoanelor fizice cat şi juridice
 • Consultanţă privind redactarea regulamentului intern, a fişei postului şi a contractului colectiv de muncă
 • Consultanţă privind clauza de fidelitate şi clauza de neconcurenţă
 • Asistenţă juridică in diverse proceduri administrative privind desfacerea contractului individual de muncă
 • Serviciile in domeniul dreptului muncii se aplica si angajatilor;
 • Asistenta si reprezentare juridica in privinta drepturilor salariale in sectorul bugetar si a persoanelor cu statut special (spor de fidelitate, spor studii superioare, salariu minim garantat, etc)

DREPT CIVIL

 • Consultanţă, asistentă şi reprezentare juridică in materia drepturilor reale (drept de proprietate, drept de servitute, drept de abitaţie, dobandirea şi transmiterea dreptului de proprietate, drept succesoral, partaj bunuri comune)
 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică in materia dreptului funciar
 • Asistenţă şi reprezentare juridică in materia contravenţiilor
 • Asistenţă şi reprezentare in fata notarului public
 • Executarea hotărarilor pronuntate de instanţa judecatorească
 • Asistenta si reprezentare juridica in faza executarii silite;
 • Contestatii la executare
 • Recuperari creante;
 • Redactare notificari;
 • Asistenta si reprezentare juiridica pentru victimele accidentelor rutiere si de munca;

DREPT PENAL

 • Asistenţă juridică in faza de cercetare penală;
 • Asistenţă juridică in faţa instanţei de judecată

ACTIVITATI DE INSOLVENTA

 • Administrare/lichidare judiciara/faliment;
 • Reorganizare judiciara;
 • Consultanţă pentru societăţile aflate în dificultate financiară (în vederea reorganizării judiciare sau pentru intrarea în faliment);
 • Asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor;
 • Formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile legale;
 • Întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei;
 • Administrarea procedurilor de insolvenţă, atât în perioada de observaţie, cât şi în perioada de aplicare a planului, inclusiv a etapei de faliment;
 • Întocmirea documentaţiei pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi depunerea ei la tribunal;
 • Realizarea planului de reorganizare judiciară a societăţilor aflate în perioada de observaţie care şi-au declarat intenţia de a depune un plan de reorganizare judiciară şi supravegherea respectării acestuia;
 • Lichidare voluntara pentru societati si organizatii non profit.

DREPTUL FAMILIEI

 • Asistenţă şi reprezentare juridică in acţiuni de divorţ;
 • Asistenta si reprezentare juridica in actiuni de partaj (impartirea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei);
 • Asistenţă şi reprezentare juridică care au ca obiect interesele minorilor;
 • Actiuni privind stabilirea locuintei, a exercitarii autoritatii parintesti 
 • Acţiuni privind stabilirea, modificarea si executarea pensiei de intreţinere
 • Acţiuni privind stabilirea programului de vizita a minorilor
 • Stabilire si tagada paternitate
 • Cerere pentru suplinire acord parental;
 • Evacuare sot turbulent;
 • Ordin de protectie;

ACTIVITĂȚI DE MEDIERE

 • Medierea reprezintă o negociere asistată de un terţ (mediatorul), respectiv o tehnică consensuală de rezolvare a conflictelor, constand intr-o comunicare permanent orientată către incheierea unei inţelegeri intre părti care au atat interese comune, cat şi divergenţe. Mediatorul propune părtilor in procedura de mediere o soluţie, fără a avea dreptul de a o impune acestora.
 • Medierea este o modalitate de solutionare a conflictelor, alternativa procesului obisnuit sau arbitraj. Medierea este o negociere asistata de un tert (mediatorul), respectiv o tehnica consensuala de rezolvare a conflictelor, constand intr-o comunicare permanent orientata catre incheierea unei intelegeri intre parti care au atat interese comune, cat si divergente. Mediatorul propune partilor in procedura de mediere o solutie, fara a avea atributia de a o impune acestora. Partile in procedura de mediere pot accepta sau refuza, in scris, propunerea finala de mediere (tranzactia).
 • Medierea are un caracter voluntar si se bazeaza pe conventia partilor (acord de mediere) de a rezolva o disputa sau o neintelegere.
 • Medierea este guvernata de principiul confidentialitatii.
 • Medierea este o procedura autonoma de reglementare a disputelor, conflictelor sau diferendelor intervenite intre persoanele fizice si/sau juridice
 • Acordul de mediere poate fi incheiat sub forma unei clauze contractuale sau sub forma unei conventii separate.
 • Partile, prin acordul lor de mediere, pot alege un avocat pe care il imputernicesc cu atributii de mediere. In exercitiul atributiei de mediere, avocatul are urmatoarele indatoriri:
  • de a se informa in legatura cu conflictul si cu pozitia fiecareia dintre parti;
  • de a informa partile asupra drepturilor si obligatiilor acestora, fiindu-i interzis sa dea consultatii juridice;
  • de a facilita sau de a intermedia comunicarea intre parti; comunicarea nu necesita prezenta fizica a partilor, avocatul putand comunica si separat cu fiecare dintre acestea, cu informarea lor prealabila;
  • de a redacta propunerea de solutie sub forma unei tranzactii, partiale sau totale, dupa caz.
 • In procedura de mediere, partile pot fi asistate de avocati, altii decat avocatul mediator. Medierea poate fi utilizata in toate cazurile in care, potrivit legii, partile pot incheia un compromis, cu respectarea dispozitiilor de ordine publica. In litigiile comerciale avocatul mediator poate participa, in aceasta calitate, in procedura concilierii prealabile pentru rezolvarea partiala sau totala a disputelor angajate intre parti.

DREPTUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR

 • Actiuni in instanta pentru anularea clauzelor abuzive din contractele cu bancile (comision de risc, comision de administrare, comision de acordare credit)
 • Actiuni privind creditele acordate in franci elvetieni – CHF, inghetare curs valutar, denominare.
 • Asistenta si reprezentarea clientilor in vederea redactarii notificarilor privind legea darii in plata nr. 77/2016
 • Asistenta si reprezentarea clientilor in vederea notificarilor privind impreviziunea in contracte bancare
 • Activitati de negociere cu unitatile bancare

Servicii de consultanță pentru alinierea companiilor la Regulamentul European privind Datele Personale (GDPR)

O data cu noul Regulament General privind Protecția Datelor Personale (GDPR) – (UE) 2016/679 – se schimbă regulile aplicabile protecției datelor, companiile fiind nevoite să se conformeze atât din punct de vedere juridic, organizatoric, cât și tehnic în ceea ce privește securizarea datelor, pentru a se alinia la noile cerințe impuse de GDPR.

Cabinetul nostru va pune la dispoziție consultanța specializată – externalizată și soluții tehnice pentru alinierea la prevederile noului Regulament (UE) 2016/679 pentru evitarea sancțiuniilor cuprinse în Regulament

 • Consultanță juridică în procesul de conformare cu Noul Regulament privind protecția datelor personale (GDPR)
 • Identificarea în cadrul companiei dumneavoastră a categoriilor de date cu caracter personal vizate de GDPR
 • Analiza fluxurilor de date personale existente în compania dumneavoastră
 • Analiza legalității prelucrării datelor personale